sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Ngô Tấn út Hậu

0912 850 011 - (0274) 3847888

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Vệ sinh tổng hợp
Vệ sinh tổng hợp
Vệ sinh tổng hợp
Vệ sinh tổng hợp
Vệ sinh công trình sau xây dựng
Vệ sinh công trình sau xây dựng
Vệ sinh công trình sau xây dựng
Vệ sinh công trình sau xây dựng
Vệ sinh nhà máy, nhà xưởng
Vệ sinh nhà máy, nhà xưởng
Vệ sinh nhà máy, nhà xưởng
Vệ sinh nhà máy, nhà xưởng